Ga naar inhoud

Reis- en annuleringsvoorwaarden

Ons bedrijf is sinds 01 april 2016 aangesloten bij het ANVR, de brancheorganisatie van de reisbranche. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover.
Op alle boekingen gemaakt bij Beluga Adventures zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing. De betalings- & annuleringsvoorwaarden van Beluga Adventures zijn mede van toepassing en prevaleren boven de voorwaarden van de ANVR.

BETALINGSVOORWAARDEN BELUGA ADVENTURES

Aanbetaling
Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst (= definitieve boeking) en uiterlijk na ontvangst van de factuur/bevestiging, dient de reiziger een aanbetaling van 25% van de reissom, en indien overeengekomen vermeerderd met de kosten van uitgegeven tickets, bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), bijdrage Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR) en voor zover van toepassing, het totaal van de verschuldigde premie(s) voor afgesloten verzekering(en), per omgaande te voldoen..

Restbetaling
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor aanvangsdatum van de reis in bezit zijn van Beluga Adventures. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst binnen zes weken voor de aanvangsdatum van de reis, moet de volledige reissom per omgaande na verzending van de factuur/ bevestiging door Beluga Adventures door de wederpartijreiziger voldaan worden.
Indien voor een reis afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit uitdrukkelijk gemeld worden op de offerte en nogmaals voor aanvaarding van de reisovereenkomst.
De overeengekomen afwijkende betalingsvoorwaarden zullen tevens herhaald worden op de factuur/bevestiging van de reisovereenkomst.

ANNULERINGSVOORWAARDEN BELUGA ADVENTURES

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk per post of per e-mail (met ontvangstbevestiging) te geschieden.
Naast administratiekosten ad € 50,- gelden annuleringskosten over de hoofdsom (reissom exclusief verzekeringen). Tevens blijven de bijdrage SGR (€ 5,00 p.p.) en de bijdrage CFR (€ 2,50 per boeking) verschuldigd. De datum van binnenkomst van de schriftelijke annulering op werkdagen (maandag t/m vrijdag, zijnde geen officiële feestdag) tijdens kantooruren (van 08.30u tot 17.00u) ten kantore van Beluga Adventures geldt als annuleringsdatum. Buiten kantoortijden ontvangen annuleringen worden aangemerkt als zijnde ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

Voor de overige reisonderdelen geldt:
- bij annulering tot 60 dagen voor vertrek 25% van de reissom,
- van 60 dagen t/m 42 dagen voor vertrek 35% van de reissom,
- van 41 dagen t/m 30 dagen voor vertrek 50% van de reissom,
- van 29 dagen t/m 15 dagen voor vertrek 75% van de reissom,
- van 14 dagen t/m 08 dagen voor vertrek 90% van de reissom,
- vanaf 07 dagen voor vertrek en no-show: 100% van de reissom.

Eventuele hiervan afwijkende annuleringsvoorwaarden worden uitdrukkelijk vermeld op de factuur/bevestiging.

Indien de annulerende reiziger deel uit maakt van een groep die gezamenlijk een reis geboekt heeft en de annulering heeft daardoor gevolgen voor het overige gezelschap, dan zal Beluga Adventures aan de overgebleven reizigers een gewijzigd voorstel doen.
Indien de andere groepsleden het voorstel niet accepteren, kan Beluga de hele boeking annuleren, waarbij de andere groepsleden de annuleringskosten volgens bovenstaand tabel verschuldigd zijn.

U kunt het financiële risico bij een eventuele annulering, mits de annulering wordt veroorzaakt door een te verzekeren gebeurtenis, afdekken door het tijdig afsluiten van een adequate annuleringsverzekering.

Versie 01 januari 2024..

Terug naar boven